CodeFusion

Event sourcing i CQRS

31.01.2020

W jednym z naszych ostatnich projektów rozwojowych (w naszym dziale Reasearch and Developement), przeprowadzanego jak zwykle a popos ciekawego tematu biznesowego, badamy event sourcing. Budujemy zestaw aplikacji, który generuje bogaty potok zdarzeń, które zapisujemy w specjalizowanej bazie danych (w tym wypadku używamy Event Store). Zdarzenia te to formować będą niezwykle obszerny log, z którego budować będziemy agregaty/widoki, formujące aktualny stan danych. Agregaty te nazywają się projekcjami. Korzystamy tutaj ze wzorca projektowego CQRS. Czyli separacji komend i zapytań. Oddzielamy potok zdarzeń od zapytań do projekcji tego potoku.

Jak zwykle w naszych działaniach z pod znaku R&D mamy nadzieję na ciekawy przypadek biznesowy. Czyli być może będzie z tego produkt. Kto wie. Będziemy informować o postępach.

«
»
strzałka do góry