CodeFusion

Flirtując z nauką

29.02.2016

W każdej firmie od czasu, do czasu pojawiają się zapotrzebowania na prawdziwą innowację, których jeszcze nie ma na rynku. W branży programistycznej z reguły rodzą się pomysły, które krążą wokół tematu oprogramowania, narzędzi do łatwiejszej pracy, optymalizacji kosztów i innego rodzaju usprawnień na polu przygotowywania, testowania i wdrażania rozwiązań softwareowych. Nie inaczej jest w naszej firmie.
Ponieważ CEO CODEFUSION, Marcin Kawalerowicz, od jakiegoś czasu zajmuje się czynnie prowadzeniem badań w dziedzinie inżynierii oprogramowania, nasz zespół dostarcza mu ciekawych informacji, jak również narzędzi, których na rynku po prostu jeszcze nie ma. Tym narzędziem jest na przykład dodatek do ulubionego środowiska programowania (tzw. IDE – Integrated Developmenet Environment) Microsoft Visual Studio o nazwie NActivitiSensor. Jest to program służący do zbierania informacji o działaniach programisty podczas pracy w Visual Studio. Narzędzie to wpina się w API (czyli Application Programming Interface – interfejs programowy aplikacji) udostępniane przez IDE i jest w stanie śledzić oraz zapisywać działania podejmowane przez programistę podczas pracy. M.in. rejestruje operacje na plikach (dodawania, usuwanie, zapisywanie, itd.), operacje budowy (kompilacje i ich efekty), testy (fakt przeprowadzenia i rezultaty). Dane te są opatrywane dokładnym czasem i zapisywane w pliku lub w bazie danych. Do czego mogą być przydatne? Tutaj granicą jest tylko wyobraźnia badacza. Dla przykładu, nasz CEO bada aspekty związane z testowaniem aplikacji.
Narzędzie jest typu open source i dostępne jest w serwisie GitHub. W postaci gotowej do użytku można je pobrać z Visual Studio Gallery. Zapraszamy do korzystania!

«
»
strzałka do góry