CodeFusion

Halo odpady

31.10.2022

Halo odpady to aplikacja mobilna, nad którą pracują nasi praktykanci. Pomysł na prostą aplikację przypominającą o terminach odbioru odpadów wyszedł od członka naszego zespołu i wynikał z frustracji istniejącymi rozwiązaniami tego typu. W celach badawczych do realizacji projektu użyliśmy .NET MAUI. .NET MAUI to framework do tworzenia aplikacji wieloplatformowych za pomocą jednego wspólnego źródła w C#. co to znaczy? Tylko i aż tyle, że pisząc aplikację raz za pomocą języka C# możemy skompilować ją natywnie do działania na różnych platformach takich jak iOS, Android, macOS czy Windows.


Aplikacja w pierwszej wersji pozwoli na ręcznie skonfigurowanie terminów odbiorów odpadów, będzie powiadamiała o odbiorze poprzez notyfikacje oraz pozwoli na eksport terminów za pomocą QR kodów. Premiera wkrótce!

«
»
strzałka do góry