CodeFusion

KEWO – Kompleksowa EWidencja Odpadów

13.12.2018

Za pomocą KEWO można tworzyć, zarządzać i drukować karty przekazania odpadów, ewidencjonować gospodarkę odpadami i instalacjami w firmie oraz tworzyć i drukować zbiorcze zestawienia dla urzędów marszałkowskich. KEWO dostępne jest w modelu freemium.

www.kewo.com.pl

«
»
strzałka do góry