CodeFusion

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności opisuje kwestie ochrony danych osobowych (zgodnie z RODO).

Kim jesteśmy

Właścicielem aplikacji „Clarion Date and Time Converter” jest spółka CODEFUSION Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, z adresem przy ul. Armii Krajowej 16/2, 45-071 Opole, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000351354, posiadająca NIP 7542999127 oraz REGON 160311300.

Ochrona prywatności

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka CODEFUSION Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, z adresem przy ul. Armii Krajowej 16/2, 45-071 Opole, Polska.

Jakie masz prawa do swoich danych

Masz prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania oraz do zgłoszenia żądania usunięcia swoich danych, jeżeli zostały zebrane z naruszeniem przepisów lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Możesz zwrócić się do nas z żądaniem poprawienia danych lub usunięcia całego konta wraz z wszystkimi danymi poprzez wysłanie stosownej prośby na adres e-mail: info@codefusion.pl, z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w serwisie.

Istnieje możliwość wyłączenia funkcji cookies za pomocą odpowiedniej konfiguracji ustawień przeglądarki internetowej, jednak może to spowodować utratę dostępu do niektórych funkcji serwisu. Więcej na stronie: Wikipedia.

strzałka do góry