CodeFusion

Polski Certyfika BPMN

31.05.2017

BPMN nabiera coraz większego znaczenia. Niedawno przeprowadziliśmy z dużym sukcesem wdrożenie kolejnej wersji naszego .NET-owego silnika BPMN w banku, będącego klientem naszego partnera z Niemiec. Teraz nasz BPMN steruje procesem sprzedaży produktów finansowych w filiach tego banku w Szwajcarii. Feedback jest bardzo jednoznaczny. Chwalona jest krzepkość systemu i jego elastyczność osiągnięta mimo dużego skomplikowania. Jakkolwiek będziemy mieli trochę pracy nad stworzeniem niezawodnego programu do modelowaniem procesów, czyli funkcjonalności niezbędnej w codziennych zmaganiach specjalistów domenowym. Nasz nowy Modeler BPMN będzie w centrum tych starań.

Poszerzamy naszą szeroko pojętą wiedzę na temat BPMN. Od tego miesiąca możemy ją potwierdzić za pomocą oficjalnego państwowego „Polskiego Certyfikatu BPMN”, czyli certyfikatu znajomości notacji BPMN wydawanego po zdaniu egzaminu przez Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk. Nasz certyfikat ma numer 0070/2017. Informacje o nim można znaleźć na stronie PAN.

«
»
strzałka do góry