CodeFusion

KEWO w wersji freemium

02.04.2013

Jakiś czas temu przedstawialiśmy tutaj nasz program KEWO – narzędzie do zarzadzania odpadami w firmie. Jest to aplikacja typu SaaS, działająca w chmurę obliczeniowej, przeznaczona dla firm, które zgodnie z ustawą o odpadach, zobowiązane są do prowadzenia ewidencji odpadów. Za pomocą KEWO można tworzyć, zarządzać i drukować karty przekazania odpadów, ewidencjonować gospodarkę odpadami oraz instalacjami w firmie, tworzyć i drukować zbiorcze zestawienia dla Urzędu Marszałkowskiego. Postanowiliśmy zaproponować KEWO w nowej formule – freemium. Za darmo oferujemy wszystkie funkcje programu za wyjątkiem sporządzania zbiorczych zestawień, które dostępne są w wersji rozszerzonej. Szczegóły dostępne są na stronie: www.kewo.com.pl.

«
»
strzałka do góry