CodeFusion

RoboTouch – automat testujący oprogramowanie mobilne

25.02.2013

RoboTouch to urządzenie obsługujące smartfony, tablety i inne urządzenia z ekranem dotykowym. Może być aktywnie sterowany przez użytkownika lub działać w ramach zadanego scenariusza. Dzięki wbudowanej kamerze możliwy jest bieżący monitoring działań robota przez operatora lub automatyczne działanie wg. zaprogramowanych algorytmów reagujących na obserwowany obraz.

RoboTouch stworzony został na potrzeby firm softwarowych, takich jak nasza. CODEFUSION stosuje urządzenie do automatycznych testów stworzonych przez siebie programów na urządzenia mobilne.

Istniejący prototyp RoboTouch składa się z urządzenia działającego w trzech osiach X, Y oraz Z. Osie X i Y pracują w jednej płaszczyźnie i odpowiadają za przesunięcie manipulatora operującego prostopadle do płaszczyzny XY w osi Z (rysunek 1). Na osiach X i Y operują precyzyjne silniki krokowe. Oś Z obsługuje serwomechanizm i specjalnie do tego celu skonstruowany mechaniczny palec (obsługujący dotykowe ekrany pojemnościowe). Sterowanie z poziomu komputera stacjonarnego odbywa się za pomocą podzespołów elektronicznych objętych otwartą specyfikacją techniczną oraz oprogramowania wytworzonego przez firmę CODEFUSION (rysunek 2).

Oprogramowanie obejmuje moduł sterujący za pomocą, którego można z poziomu komputera w pełni sterować urządzeniem oraz modułu tworzenia scenariusza. Moduł sterujący prezentuje obraz z kamery zamontowanej zgodnie z osią Z i za pomocą zestawu przycisków pozwala na sterowanie napędami wszystkich osi. Moduł tworzenia scenariusza zapisuje działania użytkownika. Zapisane działania mogą być później zadane do automatycznego wykonania przez RoboTouch.

Zapisane scenariusze mogą być uzupełnione przez wymagania (polegające na porównywaniu oczekiwanych i rzeczywistych obrazów). Dodanie wymagań zmienia zwykły scenariusz w automatyczny test. Testy takie są niezbędne w procesie wytwarzania oprogramowania i dostarczają firmom wytwarzającym oprogramowanie natychmiastowej informacji zwrotnej, co w rezultacie przyśpiesza proces wytworzenia produktu końcowego oraz zapewnia jego wysoką jakość.

Aktualnie urządzenie posiada jeden manipulator operujący w osi Z. W planach jest stworzenie wersji urządzenia z wieloma manipulatorami w celu symulacji wielokrotnego dotyku. Manipulator oparty jest na autorskiej innowacyjnej technologii bezpiecznego użytkowania ekranu dotykowego (nie musimy martwić się o to, że „palec” zniszczy urządzenie – nasz palec jest przed tym zabezpieczony).

Firma CODEFUSION chce zbudować farmę urządzeń tego typu działających wspólnie pod kontrolą centralnego oprogramowania.

W planach jest również udostępnienie RoboTouch przez internet. Dzięki temu możliwe będzie obserwowanie i sterowanie RoboTouch z poziomu strony internetowej. Operator będzie mógł wykupić czas na danym urządzeniu obsługiwanym przez RoboTouch. Będzie mógł wgrać na nie swoje oprogramowanie i przetestować jego działanie na urządzeniu, którego nie posiada.

«
»
strzałka do góry